Μπουζούκια 8χορδα
Σκάφος παλύσανδρος, 60 ντούγιες, κέντημα ξύλο, καπάκι έλατο, ταστιέρα έβενος, τρύπα, φιγούρα, οδηγοί όστρακο κλειδιά, SALLER
Σκάφος καρυδιά μαύρη, 60 ντούγιες, κέντημα χρυσό ακρυλικό, καπάκι έλατο βαμμένο, ταστιέρα έβενος, τρύπα φιγούρα κλάρα χρυσό ακριλικό, κλειδιά GROVER
Σκάφος παλύσανδρος, 60 ντούγιες, κέντημα ξύλο, καπάκι έλατο, ταστιέρα έβενος, τρύπα φιγούρα οδηγοί όστρακο, κλειδιά SALLER
Σκάφος καρυδιά μαύρη, 60 ντούγιες, κέντημα ξύλο, καπάκι έλατο, ταστιέρα έβενος τρύπα οδηγοί όστρακο, φιγούρα ακρυλικό, κλειδιά SALLER
Σκάφος μπαντούκ παλύσανδρος, 60 ντούγιες, κέντημα ακριλικό, καπάκι έλατο, ταστιέρα έβενος, τρύπα φιγούρα οδηγοί όστρακο, κλειδιά SALLER
Σκάφος καρυδιά, 60 ντούγιες, κέντημα ακριλικό, καπάκι έλατο, ταστιέρα έβενος, τρύπα όστρακο, φιγούρα κλάρα ακριλικό, κλειδιά SALLER
Σκάφος καρυδιά, 60 ντούγιες, κέντημα ξύλο, καπάκι έλατο, ταστιέρα έβενος, τρύπα φιγούρα οδηγοί όστρακο, κλειδιά SALLER
Σκάφος καρυδιά, 60 ντούγιες, κέντημα ξύλο, καπάκι έλατο, ταστιέρα έβενος τρύπα φιγούρα οδηγοί όστρακο, κλειδιά GROVER
Σκάφος παλύσανδρος, 60 ντούγιες, κέντημα ξύλο, καπάκι έλατο, ταστιέρα εκ ενός, τρύπα φιγούρα οδηγοί οστρακο, κλειδιά SALLER
Σκάφος καρυδιά μαύρη, full κέντημα, καπάκι έλατο, ταστιέρα έβενος, φιγούρα & κλάρα ταστιέρας χρυσό ακρυλικό, κλειδιά GROVER
 
Επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να δείτε σε μεγένθυση